Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed [...]