Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2016.   161026-delarsrapport-jan-sept-2016