Kort lägesrapport- H2020 Förstudien mot målgång

[:sv]Emotra befinner sig i ett intensivt skede. Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är nu i slutfasen. Rapporten över studien ska lämnas in till Europeiska kommissionen för forskning i slutet av juni. Sammanställningen av ”baseline- data” från den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, pågår för fullt. Rekrytering av kliniker till en planerad studie över användning av EDOR™ för test av barn och ungdomar pågår samtidigt.[:]