Monthly Archives: April 2016

//april

Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

[:sv]Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning perioden januari – mars 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 428 kSEK (-1 252) · Resultat per aktie efter utspädning -0,15 SEK (-0,32 ) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 9 124 kSEK (3 211) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - ca 1 540 patienter testade · Emotra erhåller stöd från EU:s Horizon 2020 · PRV har godkänt Emotras patentansökan · EDOR®, registrerat varumärke i Sverige · Lyckat symposium om EDOR i Madrid[:]

By |2016-05-02T18:03:59+00:00April 26th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Handlingar inför årsstämman

[:sv]Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).[:]

By |2016-04-12T04:54:28+00:00April 5th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman