Monthly Archives: March 2016

//mars

Emotra kallar till årsstämma

[:sv]Aktieägarna i Emotra AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016, kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.[:]

By |2016-04-07T16:26:15+00:00March 23rd, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra kallar till årsstämma

Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

[:sv]Under de senaste dagarna, den 12-15 mars deltog Emotra i European Psychiatric Associations internationella kongress i Madrid. Intresset och engagemanget var större än någonsin tidigare när nu första fasen av den stora multicenterstudien, EUDOR-A, har klarats av. Över 1540 patienter har testats med EDOR™, sedan starten under hösten 2014.[:]

By |2016-04-07T16:24:40+00:00March 16th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

Första delen av kliniska studien är nu genomförd

[:sv]Emotra AB meddelar att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien har avslutats. Över 1 540 patienter har testats och analyserats. Den andra fasen innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad.[:]

By |2016-03-30T16:39:13+00:00March 11th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Första delen av kliniska studien är nu genomförd

Kort lägesrapport- Grant Agreement undertecknat med European Commission

[:sv]Emotra och European Commission har nu undertecknat ”Grant Agreement”, vilket innebär att allt är klart för uppstart av den strategiskt viktiga Horizon 2020 fas I-studien, en ”feasibility- studie” angående den planerade undersökningen över användning av EDOR för test av barn och ungdomar upp till 20 års ålder. På måndag den 7 mars anordnas ett kickoff- möte för projektet i München. Den 12-15 mars deltar Emotra i European Psychiatric Associations internationella kongress i Madrid. I slutet av nästa vecka kommer EDOR test av nya patienter att stänga. Bolaget kommer att gå ut med information i samband med stängningen.[:]

By |2016-03-07T09:04:27+00:00March 3rd, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Grant Agreement undertecknat med European Commission