Monthly Archives: March 2016

//mars

Emotra kallar till årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016, kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

By | March 23rd, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra kallar till årsstämma

Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

Under de senaste dagarna, den 12-15 mars deltog Emotra i European Psychiatric Associations internationella kongress i Madrid. Intresset och engagemanget var större än någonsin tidigare när nu första fasen av den stora multicenterstudien, EUDOR-A, har klarats av. Över 1540 patienter har testats med EDOR™, sedan starten under hösten 2014.

By | March 16th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Framgångar för EDOR™ i Madrid

Första delen av kliniska studien är nu genomförd

Emotra AB meddelar att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien har avslutats. Över 1 540 patienter har testats och analyserats. Den andra fasen innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad.

By | March 11th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Första delen av kliniska studien är nu genomförd

Kort lägesrapport- Grant Agreement undertecknat med European Commission

Emotra och European Commission har nu undertecknat ”Grant Agreement”, vilket innebär att allt är klart för uppstart av den strategiskt viktiga Horizon 2020 fas I-studien, en ”feasibility- studie” angående den planerade undersökningen över användning av EDOR för test av barn och ungdomar upp till 20 års ålder. På måndag den 7 mars anordnas ett kickoff- möte för projektet i München. Den 12-15 mars deltar Emotra i European Psychiatric Associations internationella kongress i Madrid. I slutet av nästa vecka kommer EDOR test av nya patienter att stänga. Bolaget kommer att gå ut med information i samband med stängningen.

By | March 3rd, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Grant Agreement undertecknat med European Commission