Kort lägesrapport från Emotra

150611- Emotra - Nyhetsbrev - Kort lägesrapport