Emotra har beviljats EU-kort från Västra Götalandsregionen

141217- Emotra - PM - Ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen