Utmaningen med kliniska bedömningar – en balansakt av risker

Att bedöma patienter med avseende på självmordsrisk har två huvudproblem. Det ena är att risken undervärderas med följden att patienten erbjuds otillräckliga insatser från sjukvården, medan den andra är övervärdering med potentiellt alltför långtgående åtgärder för lågriskpatienter. Ofta behöver dessa beslut tas under tidspress där klinikern behöver välja den bästa vägen för patienten.

Hur EDOR® kan möta utmaningen

 • EDOR® testet identifierar hyporeaktiva patienter, relaterat till nära förestående risk för självmord eller självmordsförsök.
 • Testet fungerar som ett komplement till hela bedömningen av patient, och är oberoende av:
  • Hur allvarlig eller djup depressionen är
  • Symptom
  • Ålder (hos vuxna) eller kön
  • 5-HIAA i likvor
 • Snabba resultat från en icke-invasiv metod som kan göras på kliniken
 • Stödjer kommunikation inom och emellan behandlingsteam och kan underlätta kommunikation med patient

Vad är hyporeaktivitet och EDOR® testet?

Testet är ett regulatoriskt godkänt (CE) medicintekniskt verktyg som använder biometriska data, huvudsakligen elektrodermal aktivitet för att analysera reaktionsmönster hos patienter. Det är en icke-invasiv, In-Vivo mätning som analyserar omedelbara och icke-medvetna reaktioner på externa stimulus från ljud.

Abnormala reaktioner identifieras som hyporeaktiva som är relaterat till hög risk för självmord och självmordsförsök som en markör för högriskpatienter. Hyporeaktivitet som markör för självmord är stabil över tid och också i senare depressiva episoder.

Vad testet kan betyda för patient

Oberoende av testresultatet så kan informationen från testet också hjälpa patienten. Erfarenheten från klinik är att patienter med normal reaktivitet kan minska sin oro kring självmordstankar och fokusera på att läka ut sin depression.

Patienter identifierade som hyporeaktiva värdesätter ofta den ökade kontakten med vården.

Senaste nyheter

EMOTRA meddelar första kommersiella avtalet tecknat

March 16th, 2018|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA meddelar första kommersiella avtalet tecknat

Idag, den 9 mars, har Emotra tecknat det första kommersiella avtalet med en privat psykiatrisk klinik i Warszawa.   180309 [...]

Emotra AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

February 23rd, 2018|Kommentarer inaktiverade för Emotra AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2017.   180223- Bokslutskommuniké 2017

Emotras omställning mot ett kommersiellt företag

December 20th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotras omställning mot ett kommersiellt företag

Emotras arbete under kvartal tre och fyra har haft fokus på att omvandla företaget från en organisation inriktad enbart mot [...]

EMOTRA AB (publ): Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

December 4th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB (publ): Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 1 december 2017, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som [...]