EDOR är benämningen på Emotras testmetod men också på företagets produktsystem, av vilket ett första exemplar har sålts till Karolinska institutet.

Produkten EDOR består av hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett komplett mätsystem. Mätsystemet består i sin tur av ett egenutvecklat mätinstrument ”EDOR Box”, ett par hörlurar, en specialpreparerad laptop, mjukvara samt utbildningspaket och experttjänster över Internet.

EDOR Box är stor som ett glasögonfodral. Den sätts på skrivbordet framför Testpersonen (den som skall testas). Sensorer (i forma av fingerstora guldelektroder) för mätning av elektrodermal aktivitet och blodflöde i fingrar är monterade på ovansidan.

Många års forskning och lång erfarenhet från fältet ligger till grund för konstruktionen av produktsystemet.

EDOR består även av avancerad mjukvara som knyter ihop systemet till ett komplett mätsystem. En del av mjukvaran utgörs av matematiska algoritmer, nödvändiga för att erhålla en korrekt resultatanalys.

Mjukvaran är synnerligen svårkopierad och utgör Bolagets viktigaste produktskydd. Utöver detta skydd har en patentansökan ställts samman.  I det skick produkten kommer att introduceras på marknaden är den färdigutvecklad. CE-märkning kommer att ske inom kort. Dock kan både hård- och mjukvara utvecklas vidare för att möta framtida förväntningar på snabbare, enklare och än säkrare testförfarande.