Emotra utvecklar och avser att marknadsföra produktsystemet, EDOR, bestående av hård- och mjukvara för mätning och resultatanalyser vid test av elektrodermal reaktivitet.

Hårdvaran består av tre olika komponenter, den egenutvecklade EDOR Box, som styr systemets hela kommunikation och signalhantering, en dator med speciellt utvecklad programvara samt hörlurar särskilt anpassade för Emotras test.

Mjukvaran består av ett antal komponenter. Framförallt utför Emotra nödvändiga analyser av mätresultat och sänder remissvar till de enheter som genomför testerna. Utöver detta består mjukvaran av ett antal andra komponenter