Emotra AB är ett medicintekniskt utvecklingsföretag med säte i Göteborg och dess forsknings- och utvecklingsavdelning i Linköping. Emotra bedriver allt arbete i en liten organisation och med små resurser till dess att EDOR fått ett starkt vetenskapligt stöd från internationellt ledande kliniker och lansering kan påbörjas.

Vi erbjuder ett lätt användbart instrument för säkra mätningar av perifera psykofysiologiska signaler från huden. De kan ge information om viktiga psykologiska tillstånd och reaktioner. Vi presenterar stolt vår unika produkt: EDOR Box.

Emotras EDOR Box är ämnad för användning i psykiatrisk vård och forskning. Applikationerna är många. Den mest framträdande är som ett objektivt stöd i den kliniska bedömningen av risken för självmord.

För ytterligare information om vår testmetod och produkt, EDOR, hänvisar vi till avsnitten om METODEN och PRODUKTER.