• Först och viktigast är de liv som sparas och det minskade lidande det innebär, för drabbade såväl som för anhöriga. En stor andel av självmorden begås av unga människor som annars skulle kunna ha ett långt och fruktsamt liv framför sig.
  • Stora summor pengar kan sparas i vården genom att riskpatienter identifieras i tid. Självmordsförsök medför i genomsnitt en direkt kostnad för landsting och kommun om 900 000 SEK (Räddningsverket, 2004).
  • Användningen av EDOR, erbjuder ett objektivt stöd vid fördelningen av vårdplatser, så att rätt patient får rätt vård.
  • Användningen av EDOR möjliggör för vården att undvika överbehandling av de patienter som visar sig inte tillhöra riskgruppen
  • Antalet remisser från allmänläkare till specialistpsykiatrin, för bedömning av självmordsrisk, skulle kunna minska avsevärt.