Archives

 

Emotra – Lars-Håkan Thorell hyllad av ECNP

Under den senaste veckan har Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR® och Emotras forskningschef, uppmärksammats för sin mångåriga forskning för att hitta riskpatienter för självmord. Det är European College of Neuropsychopharmacology, ECNP, som valt in Thorell bland sina medlemmar. Under måndagen den 20 september höll doktor Thorell ett bejublat introduktionstal inför församlingen i samband med en […]
Posted in INVESTERARE

Kort lägesrapport- Emotra – framgångsrikt möte i Oviedo

Under de senaste dagarna, den 8-11 september har Emotra deltagit i 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, ESSSB, Oviedo, Spanien. Spännande nya studier om EDOR® presenterades av forskargrupper från Oviedo och Novara.   160913-emotra-nyhetsbrev-lyckad-kongress-i-oviedo
Posted in INVESTERARE

Kort lägesrapport- Emotra inför mötet i Oviedo

Under de närmaste dagarna, den 8-11 september kommer Emotra delta i 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, ESSSB, Oviedo, Spanien. EDOR® kommer att presenteras i olika sammanhang under själva kongressen och ett särskilt workshop om metoden kommer att hållas. Utöver det arrangerar Emotra och professor Marco Sarchiapone, bolagets vetenskapliga rådgivare, två egna möten […]
Posted in INVESTERARE

Artikel från Laika

På uppdrag av Emotra har Laika skrivit en artikel om bolaget.  Artikeln har publicerats på Privata Affärer.se. Nedan återfinns hela artikeln urklippt. Direktlänk till denna artikel: http://www.investerarbrevet.se/pages/1947 Nya satsningar i kampen mot självmord 160902-emotra-nyhetsbrev-uppdragsartikel-fran-laika-med-artikel
Posted in INVESTERARE

Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden januari – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -3 188 kSEK (-2 574) · Resultat per aktie efter utspädning -0,33 SEK (-0,56) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 535 kSEK (2 040) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - 1573 patienter inkluderade..
Posted in INVESTERARE

Kortfattade kommentarer kring frågor rörande baselinerapporten

Emotra AB meddelade nyligen i ett pressmeddelande att baseline-materialet från EUDOR-A har analyserats. Pressmeddelandet har föranlett många aktieägare och/eller investerare att höra av sig med frågor. Frågorna visar att Emotra inte varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad som framkommit efter analysen. Denna uppdatering syftar till att klargöra hur det förhåller sig på ett bättre sätt än vad som framkom av pressreleasen. Analysen i baseline-materialet visar, som redogjorts för, god..
Posted in INVESTERARE

Slutsatser från baseline-analysen i EUDOR-A

Emotra AB har tidigare meddelat att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, har avslutats, efter att 1 544 patienter testats och analyserats. Analysen i baseline-materialet visar god överenstämmelse med tidigare observationer. De skillnader som noterats har sin grund i att EUDOR-A är väsentligt mycket större än tidigare studier och att många av de testade patienterna har en betydligt mer komplex sjukdomsbild än tidigare testade patienter. Den andra fasen av..
Posted in INVESTERARE

Kort lägesrapport- H2020 Förstudien mot målgång

Emotra befinner sig i ett intensivt skede. Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är nu i slutfasen. Rapporten över studien ska lämnas in till Europeiska kommissionen för forskning i slutet av juni. Sammanställningen av ”baseline- data” från den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, pågår för fullt. Rekrytering av kliniker till en planerad studie över användning av EDOR™ för test av barn och ungdomar pågår samtidigt.
Posted in INVESTERARE

Artikel från Cision Promoted

På uppdrag av Emotra har Cision Promoted, Cision i samarbete med Nyhetsbyrån Direkt skrivit en artikel om bolaget.
Posted in INVESTERARE

Emotra och EDOR™ presenteras under Aktiedagen den 2 maj

Emotra presenteras under Aktiedagen i Stockholm den 2 maj kl. 13.00 – 13.30. Presentationen kan följas via livesändningar.
Posted in INVESTERARE