Den traditionella metoden för bedömning av självmordsrisker bygger på direkta samtal mellan vårdgivare och patient. Erfarenheten visar att det med sådana metoder är synnerligen svårt att få en uppfattning om vilka risker som föreligger.

Emotras metod, EDOR, är ett objektivt och kvantitativt test, som syftar till att identifiera Hyporeaktiva personer. I kliniska studier har man kunna påvisa att så hög andel som 97 procent av de som tagit sina liv eller försökt att ta sina liv, varit Hyporeaktiva. De genomförda studierna visar med andra ord på en synnerligen stark korrelation mellan Hyporeaktivitet och självmordsrisk.

LÄS MER