Kommande rapporttillfällen

23 augusti 2017 publicering av delårsrapport för januari – juni 2017

24 oktober 2017 publicering av delårsrapport för januari – september 2017

23 februari 2018 publicering av Bokslutskommunikén för 2017

 

Årsstämma 2017 kommer att hållas den 30 juni I Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se, senast tre veckor innan stämman och kommer även kunna rekvireras från bolaget per e-post claes@emotra.se.

 

 170426- Delårsrapport Jan-Mars 2017

170215 – Bokslutskommuniké 2016 

161026-delarsrapport-jan-sept-2016

160824 – Delårsrapport Jan-Juni 2016

160426 – Delårsrapport Jan-Mars 2016

160211 – Bokslutskommuniké 2015

151021 – Delårsrapport Jan-Sept 2015

150819 – Delårsrapport Jan-Juni 2015

Delårsrapport Jan-Mars 2015

Bokslutskommuniké 20140212

Delårsrapport Jan-Sept 2014

Delårsrapport Jan-Jun 2014

Delårsrapport Jan-Mars 2014

Bokslutskommuniké 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Sep 2013

Delårsrapport Jan- Juni 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Mars 2013