INVESTERARE

 

European Commission Horizon 2020 – ansökan avslagen

Emotras ansökan, från januari 2017, om cirka 3 MEUR som syftade till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran, avslogs av European Commission, EC. Även denna gång passerades samtliga tröskelvärden och bolagets ansökan erhöll återigen certifikatet, ”Seal of Excellence”. En omarbetad […]
Posted in INVESTERARE

Emotra AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2016.   170215 – Bokslutskommuniké 2016
Posted in INVESTERARE

Emotra har lämnat in ny ansökan om stöd från Horizon 2020

Emotra har lämnat in en ny ansökan om stöd från European Commission Horizon 2020. Bolagets tidigare ansökan i oktober 2016 passerade tröskelvärdet med god marginal och erhöll ”Seal of Excellence” från European Commission, EC. Bolaget fokuserar nu på förberedelse av den planerade internationella lanseringen. Emotras VD har precis återvänt från ett möte med bland andra, […]
Posted in INVESTERARE

Emotras erhöll certifikat om”Seal of Excellence”

Emotra meddelade den 28 november att bolagets ansökan om stöd från European Commission Horizon 2020 avslagits. När nu bolaget haft möjligheter att gå igenom utlåtandet från kommissionen visar det sig att ansökan passerade tröskelvärdet med god marginal och att ansökan erhöll ”Seal of Excellence”.   edor-box_fph2_seal-of-excellence   161130-emotra-nyhetsbrev-emotra-seal-of-excellence    
Posted in INVESTERARE

Datum för Emotras kommande rapporter

Emotra styrelse har beslutat att lämna finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt nedanstående   161128-emotra-nyhetsbrev-datum-for-finansiella-rapporter
Posted in INVESTERARE

European Commission Horizon 2020 – ansökan avslagen

Emotras ansökan om cirka 3 MEUR som syftade till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran, avslogs av European Commission. Emotra har ännu inte haft möjligheter att analysera motiveringen för avslaget. Det råder dock enighet mellan styrelsen och bolagets internationella samarbetspartner […]
Posted in INVESTERARE

Länk till Emotras presentation under Stora Aktiedagen

Emotra presenterades av VD under Stora Aktiedagen i Göteborg den 14 november kl. 08.40 – 09.10. Presentationen kunde följas via livesändningar.   161116-emotra-nyhetsbrev-lank-till-presentation-under-stora-aktiedagen-i-goteborg-2016
Posted in INVESTERARE

Emotra och EDOR® presenteras under Stora Aktiedagen

Emotra presenteras under ”Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg” på måndag den 14 november kl. 08:40 – 09:10. Presentationen kan följas via livesändningar. 161111-emotra-nyhetsbrev-presentation-under-stora-aktiedagen-i-goteborg
Posted in INVESTERARE

Emotra – Lars-Håkan Thorell presenterade i Chicago

Under förra veckan gav Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR® och Emotras forskningschef, en uppmärksammad presentation i Chicago. Han presenterade sina forskningsresultat och hur dessa ledde fram till EDOR®. 161031-emotra-nyhetsbrev-thorell-presenterade-i-chicago
Posted in INVESTERARE

Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2016.   161026-delarsrapport-jan-sept-2016
Posted in INVESTERARE