Emotra är ett medicintekniskt forsknings- och utvecklingsföretag med säte i Göteborg. Vår uppgift är att utveckla, dokumentera och marknadsföra företagets unika testmetod/produkt, EDOR, som syftar till användning inom den psykiatriska vården för att hitta riskpatienter för självmord i ett så tidigt skede som möjligt.