claes

/Claes Holmberg

About Claes Holmberg

This author has not yet filled in any details.
So far Claes Holmberg has created 145 blog entries.

Emotra – Lars-Håkan Thorell held presentation in Chicago

Last week in Chicago, Lars-Håkan Thorell, the inventor of EDOR® and the Company’s Head of research, held a presentation that gathered a great deal of attention. He presented the result of his research and how it led to the development of EDOR®. 161031-emotra-news-letter-thorell-presented-in-chicago

By | November 2nd, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Emotra – Lars-Håkan Thorell held presentation in Chicago

Emotra – Lars-Håkan Thorell praised by ECNP

This past week Lars-Håkan Thorell, the inventor of EDOR® and Emotra’s Head of research, has received a great deal of attention for his many years of research into identifying patients who are at risk of committing suicide. Thorell has been voted in as a member of the European College of Neuropsychopharmacology, ECNP. On Tuesday, September [...]

By | September 27th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Emotra – Lars-Håkan Thorell praised by ECNP

A short update – Successful meetings for Emotra in Oviedo

During the past few days, on September 8–11, Emotra participated in the 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, ESSSB, in Oviedo, Spain. New, exciting studies on EDOR® were presented by research groups from Oviedo and Novara.   160913-emotra-newsletter-successful-convention-in-oviedo

By | September 13th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on A short update – Successful meetings for Emotra in Oviedo

A short update – Emotra is off to Oviedo for some meetings

During the next few days, on September 8–11, Emotra will be participating in the 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, ESSSB, in Oviedo, Spain. EDOR® will be presented in different contexts during the conference and a special workshop about the method will also be held. In addition to this, Emotra and Professor Marco [...]

By | September 8th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on A short update – Emotra is off to Oviedo for some meetings

Emotra has commissioned Laika to write an article about the Company.

The article was published on the business news site Privataaffärer.se. We have translated the article and inserted it below. Direct link to the article: http://www.investerarbrevet.se/pages/1947 New ventures in the fight against suicide 160902-emotra-newsletter-article-in-laika-with-article

By | September 8th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Emotra has commissioned Laika to write an article about the Company.

Emotra AB (publ) Interim report Jan-June 2016

(Svenska) Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden januari – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -3 188 kSEK (-2 574) · Resultat per aktie efter utspädning -0,33 SEK (-0,56) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 535 kSEK (2 040) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - 1573 patienter inkluderade i studien · Baselinematerialet visar god överensstämmelse med tidigare observationer · Rapport från Emotras ”EU:s Horizon 2020- förundersökningsstudie” inlämnad · EDOR® registrerat varumärke inom hela EU Sammanfattning perioden april – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 760 kSEK (-1 322) · Resultat per aktie efter utspädning -0,18 SEK (-0,25)

By | August 24th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Emotra AB (publ) Interim report Jan-June 2016

A brief comment about questions concerning our baseline report

(Svenska) Emotra AB meddelade nyligen i ett pressmeddelande att baseline-materialet från EUDOR-A har analyserats. Pressmeddelandet har föranlett många aktieägare och/eller investerare att höra av sig med frågor. Frågorna visar att Emotra inte varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad som framkommit efter analysen. Denna uppdatering syftar till att klargöra hur det förhåller sig på ett bättre sätt än vad som framkom av pressreleasen. Analysen i baseline-materialet visar, som redogjorts för, god överenstämmelse med tidigare observationer och stärker därigenom bolagets förhoppningar om konklusiva resultat från uppföljningen av den pågående multicenterstudien.

By | August 4th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on A brief comment about questions concerning our baseline report

Conclusions from our baseline analysis of EUDOR-A

(Svenska) Emotra AB har tidigare meddelat att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, har avslutats, efter att 1 544 patienter testats och analyserats. Analysen i baseline-materialet visar god överenstämmelse med tidigare observationer. De skillnader som noterats har sin grund i att EUDOR-A är väsentligt mycket större än tidigare studier och att många av de testade patienterna har en betydligt mer komplex sjukdomsbild än tidigare testade patienter. Den andra fasen av studien innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad. Lars-Håkan Thorell har blivit inbjuden att bli medlem i The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

By | July 27th, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Conclusions from our baseline analysis of EUDOR-A

Short status report – H2020 feasibility study on the final stretch

(Svenska) Emotra befinner sig i ett intensivt skede. Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är nu i slutfasen. Rapporten över studien ska lämnas in till Europeiska kommissionen för forskning i slutet av juni. Sammanställningen av ”baseline- data” från den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, pågår för fullt. Rekrytering av kliniker till en planerad studie över användning av EDOR™ för test av barn och ungdomar pågår samtidigt.

By | June 21st, 2016|INVESTERARE|Comments Off on Short status report – H2020 feasibility study on the final stretch