claes

/Claes Holmberg

About Claes Holmberg

This author has not yet filled in any details.
So far Claes Holmberg has created 123 blog entries.

Emotra – Lars-Håkan Thorell hyllad av ECNP

Under den senaste veckan har Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR® och Emotras forskningschef, uppmärksammats för sin mångåriga forskning för att hitta riskpatienter för självmord. Det är European College of Neuropsychopharmacology, ECNP, som valt in Thorell bland sina medlemmar. Under måndagen den 20 september höll doktor Thorell ett bejublat introduktionstal inför församlingen i samband med en [...]

By | September 27th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra – Lars-Håkan Thorell hyllad av ECNP

Kort lägesrapport- Emotra – framgångsrikt möte i Oviedo

Under de senaste dagarna, den 8-11 september har Emotra deltagit i 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, ESSSB, Oviedo, Spanien. Spännande nya studier om EDOR® presenterades av forskargrupper från Oviedo och Novara.   160913-emotra-nyhetsbrev-lyckad-kongress-i-oviedo

By | September 13th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Emotra – framgångsrikt möte i Oviedo

Kort lägesrapport- Emotra inför mötet i Oviedo

Under de närmaste dagarna, den 8-11 september kommer Emotra delta i 16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, ESSSB, Oviedo, Spanien. EDOR® kommer att presenteras i olika sammanhang under själva kongressen och ett särskilt workshop om metoden kommer att hållas. Utöver det arrangerar Emotra och professor Marco Sarchiapone, bolagets vetenskapliga rådgivare, två egna möten [...]

By | September 8th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- Emotra inför mötet i Oviedo

Artikel från Laika

På uppdrag av Emotra har Laika skrivit en artikel om bolaget.  Artikeln har publicerats på Privata Affärer.se. Nedan återfinns hela artikeln urklippt. Direktlänk till denna artikel: http://www.investerarbrevet.se/pages/1947 Nya satsningar i kampen mot självmord 160902-emotra-nyhetsbrev-uppdragsartikel-fran-laika-med-artikel

By | September 8th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Artikel från Laika

Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden januari – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -3 188 kSEK (-2 574) · Resultat per aktie efter utspädning -0,33 SEK (-0,56) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 535 kSEK (2 040) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - 1573 patienter inkluderade i studien · Baselinematerialet visar god överensstämmelse med tidigare observationer · Rapport från Emotras ”EU:s Horizon 2020- förundersökningsstudie” inlämnad · EDOR® registrerat varumärke inom hela EU Sammanfattning perioden april – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 760 kSEK (-1 322) · Resultat per aktie efter utspädning -0,18 SEK (-0,25)

By | August 24th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Kortfattade kommentarer kring frågor rörande baselinerapporten

Emotra AB meddelade nyligen i ett pressmeddelande att baseline-materialet från EUDOR-A har analyserats. Pressmeddelandet har föranlett många aktieägare och/eller investerare att höra av sig med frågor. Frågorna visar att Emotra inte varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad som framkommit efter analysen. Denna uppdatering syftar till att klargöra hur det förhåller sig på ett bättre sätt än vad som framkom av pressreleasen. Analysen i baseline-materialet visar, som redogjorts för, god överenstämmelse med tidigare observationer och stärker därigenom bolagets förhoppningar om konklusiva resultat från uppföljningen av den pågående multicenterstudien.

By | August 4th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kortfattade kommentarer kring frågor rörande baselinerapporten

Slutsatser från baseline-analysen i EUDOR-A

Emotra AB har tidigare meddelat att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, har avslutats, efter att 1 544 patienter testats och analyserats. Analysen i baseline-materialet visar god överenstämmelse med tidigare observationer. De skillnader som noterats har sin grund i att EUDOR-A är väsentligt mycket större än tidigare studier och att många av de testade patienterna har en betydligt mer komplex sjukdomsbild än tidigare testade patienter. Den andra fasen av studien innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad. Lars-Håkan Thorell har blivit inbjuden att bli medlem i The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

By | July 27th, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Slutsatser från baseline-analysen i EUDOR-A

Kort lägesrapport- H2020 Förstudien mot målgång

Emotra befinner sig i ett intensivt skede. Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är nu i slutfasen. Rapporten över studien ska lämnas in till Europeiska kommissionen för forskning i slutet av juni. Sammanställningen av ”baseline- data” från den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, pågår för fullt. Rekrytering av kliniker till en planerad studie över användning av EDOR™ för test av barn och ungdomar pågår samtidigt.

By | June 21st, 2016|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport- H2020 Förstudien mot målgång