Emotra har som flera andra bolag upplevt utmaningar orsakade av situationen med Covid-19.

 

201229 – Emotra – PM – Emotra, summering inför 2021