Emotra kan idag meddela att ett manuskript som redogör för den första studien …..

 

201221 – Emotra- PM – Första återfallsstudien accepterad för publicering i BMC Psychiatry