Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december kl. 11.00…

 

201120 – Emotra- PM – Kallelse extra bolagsstämma