Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2020.

 

201126 Delårsrapport Jan- Sept 2020