Emotra ABs (”Emotra” eller ”Bolaget”) VD, Daniel Poté meddelar att han avser teckna hälften av sin andel av teckningsoptioner i samband med det andra steget i Emotras företrädesemission.

 

201016 – Emotra – PM – VD Daniel Poté avser teckna teckningsoptioner