Emotra ABs (”Emotra” eller ”Bolaget”) styrelseordförande, Claes Holmberg (”Claes”) meddelar att han avser teckna sin andel av teckningsoptionerna……

 

201008 – Emotra – PM – Styrelseordförande Claes Holmberg avser teckna sin andel av teckningsoptioner