För den framtida utvecklingen av den tyska marknaden har Emotra nu ingått ett avtal med Mediq Innovation Experts GmbH (Mediq).

 

201009 – Emotra – PM – Emotra ingår avtal för utveckling av den tyska marknaden