Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 26 oktober 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2020….

 

201026 – Emotra – PM – Utfall teckningsoptioner av serie TO 2020