Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Emotra har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras (www.emotra.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

 

170607 – Emotra – Pressmeddelande – Teckningstiden inleds