Emotra AB (”Emotra”) meddelar idag att bolagets styrelse kallar till extra bolagsstämma den 19 maj 2017 för beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier om högst 20 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®. Styrelsen har även beslutat att senarelägga ordinarie bolagsstämma i Emotra från den 13 juni 2017 till den 30 juni 2017.

 

170503 – Emotra – Styrelsen föreslår bemyndigande