Emotra AB:s (”Emotra”) styrelse meddelar idag, den 15 maj 2017, att bolagets ledning har ägnat veckorna efter konsensusmötet i Rom och EPA-mötet i Florens åt att förbereda själva starten på den kommande lanseringen av EDOR®. Bolaget planerar för fem utbildningstillfällen, varav två innan sommaren. Dessa utbildningstillfällen utgör viktiga delar i bolagets marknadsföringsarbete. I enlighet med tidigare kommunicerade målsättningar och bedömt kapitalbehov behöver Emotra tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna genomföra marknadslansering av EDOR®.

 

170515 – PM – Emotra meddelar att lanseringen startar inom kort