Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

 

170426- Delårsrapport Jan-Mars 2017