Idag, den 19 maj 2017, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 

170519 – Emotra- PM – Stämmokommuniké