EMOTRA AB (”Emotra”) meddelar idag, den 26 maj 2017, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 287 700 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionsbeloppet.

 

170526 – Emotra – Emissionsbeslut