Emotras ledning har precis återkommit från intensiva och lyckade dagar i samband med EPA-mötet i Florens. Forskare från olika länder har hört av sig, gratulerat till den framgångsrikt genomförda studien och visat intresse för att lära sig mer om EDOR®. Professor Marco Sarchiapone presenterade den preliminära analysen av studieresultatet, som genomförts under stor tidspress sedan studien stängde den 10 mars. Han konstaterade att EDOR® är den första objektiva biomarkören för självmord någonsin och att metoden nu öppnar upp för ett mer systematiskt sätt att evaluera självmordsrisk i den psykiatriska vården.

170406 – Emotra – Nyhetsbrev – Lyckat möte i Florens