Emotras kliniska multicenterstudie, EUDOR-A, som startade under våren 2014, har nu avslutats. Studien visar klart på ett lägre antal självmord i jämförelse med tidigare studier, särskilt och statistiskt signifikant i den hyporeaktiva gruppen. Det nyss genomförda konsensusmötet, som hållits i Rom under 29- 30 mars, har därför beslutat att ställa sig bakom en lansering av metoden i Europa.

170331 – Emotra – PM – konsensusmötet ställer sig bakom lansering