Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2016.

 

170215 – Bokslutskommuniké 2016