Emotra har lämnat in ny ansökan om stöd från Horizon 2020

Emotra har lämnat in en ny ansökan om stöd från European Commission Horizon 2020. Bolagets tidigare ansökan i oktober 2016 passerade tröskelvärdet med god marginal och erhöll ”Seal of Excellence” från European Commission, EC. Bolaget fokuserar nu på förberedelse av den planerade internationella lanseringen. Emotras VD har precis återvänt från ett möte med bland andra, [...]