Emotras ansökan om cirka 3 MEUR som syftade till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran, avslogs av European Commission. Emotra har ännu inte haft möjligheter att analysera motiveringen för avslaget. Det råder dock enighet mellan styrelsen och bolagets internationella samarbetspartner att lämna in en omarbetad ansökan, så snart det är möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger innan en ansökan till European Commission beviljas. Att ansökan avslogs vid detta första tillfälle har ingen påverkan på bolagets lanseringsplaner.

 

161128-emotra-pm-horizon-2020-ansokan-avslagen