Emotra styrelse har beslutat att lämna finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt nedanstående

 

161128-emotra-nyhetsbrev-datum-for-finansiella-rapporter