Monthly Archives: October 2015

//October

Situation Report

[:sv]Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell presenterade metoden och forskningen bakom metoden och berättade om den pågående europeiska kliniska multicenterstudien, i samband med ett internationellt toppmöte i USA. Presentationen väckte mycket stort intresse bland ledande suicidforskare. Den europeiska multicenterstudien över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk, som Emotra driver i nära samarbete med European Psychiatric Association- Suicide Section, EPASS, löper planenligt. Över 970 patienter har nu testats med metoden.[:]

By |2015-12-18T09:46:30+00:00October 27th, 2015|INVESTORS|Comments Off on Situation Report

Final day for trading in PSS (BTA)

[:sv]Emotra AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 7 oktober 2015. Genom emissionen nyemitterades 4 326 300 aktier. Torsdagen den 29 oktober 2015 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är den 2 november 2015.[:]

By |2015-12-18T09:48:06+00:00October 26th, 2015|INVESTORS|Comments Off on Final day for trading in PSS (BTA)