Yearly Archives: 2015

/2015

Presentations by Thorell and Sarchiapone at a conference in Łódź

[:sv]Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell och Emotras vetenskapliga rådgivare Marco Sarchiapone ger ett flertal presentationer under polska psykiatriförbundets årliga kongress i Łódź den 20-21 november, 2015, som genomförs under den världsledande suicidforskaren Danuta Wassermans, beskydd och överinseende. Thorell och Sarchiapone ger var sin presentation och båda leder var sin Workshop under konferensen.[:]

By |2015-12-18T09:44:10+00:00November 16th, 2015|INVESTORS|Comments Off on Presentations by Thorell and Sarchiapone at a conference in Łódź

Situation Report

[:sv]Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell presenterade metoden och forskningen bakom metoden och berättade om den pågående europeiska kliniska multicenterstudien, i samband med ett internationellt toppmöte i USA. Presentationen väckte mycket stort intresse bland ledande suicidforskare. Den europeiska multicenterstudien över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk, som Emotra driver i nära samarbete med European Psychiatric Association- Suicide Section, EPASS, löper planenligt. Över 970 patienter har nu testats med metoden.[:]

By |2015-12-18T09:46:30+00:00October 27th, 2015|INVESTORS|Comments Off on Situation Report

Final day for trading in PSS (BTA)

[:sv]Emotra AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 7 oktober 2015. Genom emissionen nyemitterades 4 326 300 aktier. Torsdagen den 29 oktober 2015 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är den 2 november 2015.[:]

By |2015-12-18T09:48:06+00:00October 26th, 2015|INVESTORS|Comments Off on Final day for trading in PSS (BTA)

Today the Emotra subscription period starts

[:sv]Idag inleds teckningstiden i Emotra AB (publ) Idag, den 23 september 2015, inleds teckningstiden i Emotra AB:s (publ) (”Emotra”) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 7 oktober 2015. Vid fulltecknad nyemission tillförs Emotra cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.emotra.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se). Emotra har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, samt garantiteckning om cirka 3,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 % av emissionsvolymen. Garantitecknarna kommer att tilldelas aktier i nyemissionen i det fall emissionen inte blir fulltecknad (exkluderat övertilldelningsoption) av befintliga ägare och allmänhet. Dock är garantitecknarna bundna att teckna aktier för högst motsvarande sitt ingångna garantibelopp.[:]

By |2015-12-18T09:51:37+00:00September 23rd, 2015|INVESTORS|Comments Off on Today the Emotra subscription period starts