EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i EMOTRA AB (publ) (”Emotra”) har den samlande ägarandelen hos styrelseledamoten Lars-Håkan Thorell med närstående minskat till under 10 procent.   170626 - Emotra - Flaggningsmeddelande

EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier [...]

EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

I din roll som marknadschef hos oss på Emotra kommer vi att erbjuda dig ett spännande jobb i en internationell verksamhet som syftar till att lösa ett globalt problem. Du kommer att ha ansvar för [...]

Emotra meddelar att första kursen genomförts

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att första kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) meddelade den 15 maj 2017 om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planer för den nära framtiden var fem utbildningstillfällen varav [...]

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

June 9th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress [...]

Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

June 7th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission [...]

Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

May 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.   170531 - Emotra - Kallelse årsstämma

EMOTRA AB: Offentliggörande av memorandum

May 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Offentliggörande av memorandum

Den 7 juni 2017 inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets [...]

Presentation av Emotra och EDOR® under Aktiedagen i Malmö

May 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för Presentation av Emotra och EDOR® under Aktiedagen i Malmö

Under Aktiedagen, den 23 maj i Malmö, arrangerad av Aktiespararna, presenterades Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.   170531 - Emotra - Nyhetsbrev - Presentation av Emotra och EDOR under Aktiedagen i [...]

EMOTRA AB: Beslut om företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

May 26th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Beslut om företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

EMOTRA AB (”Emotra”) meddelar idag, den 26 maj 2017, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 287 700 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför [...]