EMOTRA AB: Sista dag för handel i BTA

July 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Sista dag för handel i BTA

I juni 2017 genomförde EMOTRA AB (”Emotra”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 4 184 399 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) [...]

Emotra meddelar att den andra kursen genomförts

July 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att den andra kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planerar att genomföra totalt 12 kurser i olika europeiska länder under [...]

Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

July 4th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I fredags, den 30 juni 2017, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   170703 - Emotra - Kommuniké årsstämma

EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i EMOTRA AB (publ) (”Emotra”) har den samlande ägarandelen hos styrelseledamoten Lars-Håkan Thorell med närstående minskat till under 10 procent.   170626 - Emotra - Flaggningsmeddelande

EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier [...]

EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

I din roll som marknadschef hos oss på Emotra kommer vi att erbjuda dig ett spännande jobb i en internationell verksamhet som syftar till att lösa ett globalt problem. Du kommer att ha ansvar för [...]

Emotra meddelar att första kursen genomförts

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att första kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) meddelade den 15 maj 2017 om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planer för den nära framtiden var fem utbildningstillfällen varav [...]

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

June 9th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress [...]

Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

June 7th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission [...]

Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

May 31st, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.   170531 - Emotra - Kallelse årsstämma