Emotra AB är ett medicintekniskt utvecklingsföretag som erbjuder sjukvården ett enkelt test för precisionsmätningar av reaktionsmönster i syfte att avslöja risker för självmord.


Introduktionsfilm
06 April

Kort lägesrapport- Emotra – framgångsrikt möte i Florens

Emotras ledning har precis återkommit från intensiva och lyckade dagar…

Läs mer
31 March

Konsensusmötet ställer sig bakom lansering av EDOR®

Emotras kliniska multicenterstudie, EUDOR-A, som startade under våren 2014, har…

Läs mer
13 March

European Commission Horizon 2020 – ansökan avslagen

Emotras ansökan, från januari 2017, om cirka 3 MEUR som…

Läs mer
15 February

Emotra AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed…

Läs mer
29 January

Emotra har lämnat in ny ansökan om stöd från Horizon 2020

Emotra har lämnat in en ny ansökan om stöd från…

Läs mer
30 November

Emotras erhöll certifikat om”Seal of Excellence”

Emotra meddelade den 28 november att bolagets ansökan om stöd…

Läs mer