Emotra: femte utbildningsmötet om EDOR® genomfördes igår

October 4th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra: femte utbildningsmötet om EDOR® genomfördes igår

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat att bolaget avser att genomföra 12 seminarier i olika länder under 2017, för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR. Hittills har möten arrangerats i Rumänien, Frankrike, [...]

Emotra AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

August 23rd, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2017.   170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017

Emotra meddelar tillsättandet av Daniel Poté som marknadschef

July 28th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar tillsättandet av Daniel Poté som marknadschef

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat att bolaget, som första steg i uppbyggandet av en internationell marknadsorganisation, rekryterar en marknadschef. Bolaget kan nu meddela att Daniel Poté anställts som marknadschef i Emotra. Daniel lämnar därmed [...]

EMOTRA AB: Sista dag för handel i BTA

July 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Sista dag för handel i BTA

I juni 2017 genomförde EMOTRA AB (”Emotra”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 4 184 399 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) [...]

Emotra meddelar att den andra kursen genomförts

July 18th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att den andra kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planerar att genomföra totalt 12 kurser i olika europeiska länder under [...]

Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

July 4th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I fredags, den 30 juni 2017, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   170703 - Emotra - Kommuniké årsstämma

EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i EMOTRA AB (publ) (”Emotra”) har den samlande ägarandelen hos styrelseledamoten Lars-Håkan Thorell med närstående minskat till under 10 procent.   170626 - Emotra - Flaggningsmeddelande

EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

June 27th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier [...]

EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

I din roll som marknadschef hos oss på Emotra kommer vi att erbjuda dig ett spännande jobb i en internationell verksamhet som syftar till att lösa ett globalt problem. Du kommer att ha ansvar för [...]

Emotra meddelar att första kursen genomförts

June 16th, 2017|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att första kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) meddelade den 15 maj 2017 om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planer för den nära framtiden var fem utbildningstillfällen varav [...]